Καλωσήρθατε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου!

Σας καλωσορίζουμε στο ιστολόγιο του σχολείου μας, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, όπου μπορείτε να μάθετε νέα από τη σχολική μας ζωή της κάθε μέρας.

RSS Feed για αυτό το θέμα 34

pathfinder_team

ο/η Pathfinder Team έγραψε
στις Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 7:00 μμ

Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Μπορείτε να το διαγράψετε από το περιβάλλον διαχείρισης.
avatar

ο/η www.mumsnewbusiness.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:11 πμ

Business as a term is vast and career can be sketched out of any kind of business under taken. Analysing the need of the consumer and implementing it to produce the right product defines how the IT resources can operate within the organization and boost the success of the business at the end of the day.

avatar

ο/η www.businessinfusion.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:12 πμ

The Master in Business degree has developed as one among the foremost vital masters' degrees and has nice job chance. Folks opt for the Master in Business degree to earn additional and to advance their career. This degree offers them to extend their Business confidence and it makes them a decent leader.

avatar

ο/η www.businessofscience.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:12 πμ

To get accomplishment in today's present day business world, it is extremely vital for organization coordinator to be more adaptable and have exceptional plans and managerial abilities. Numerous business visionaries begin organizations with imagining that from the first day in the wake of opening the entryways they will begin profiting.

avatar

ο/η www.smallbusinesscrowd.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:12 πμ

It is common knowledge that no business would do well without a marketing strategy. Once the dirt bike business is up and running it is important to advertise it. Some of the avenues that can be used include sports magazines and online handbooks. A blog as well would be a good way to go. It is a very powerful way of ensuring that users communicate among one another and increases chances of snowballing dirt bike parts sales from the business.

avatar

ο/η www.4businessnetworks.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:13 πμ

You can choose to operate this business online or offline and make money through three different methods using the FlexKom system. So if you don't like to go away from your seat, you be capable of simply take the path which will make you remaining profits effective online. However, if you are capable to go out for an only some clear daylights, and then you can build further a large amount. You just spend a few afternoons talking to people. Either route you choose to obtain, rest guaranteed that FlexKom UK will put you up everlastingly.

avatar

ο/η www.morrisbusiness.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:13 πμ

For these kinds of help of business grants, you may get the help to establish your business, expansion of business and some other kinds of helps for your business. In the very beginning you will get the helps from the government so that you can start it so easily.

avatar

ο/η www.wetakecareofbusiness.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:14 πμ

Visit several home business blogs every day from the search engine like google, yahoo or bing, read the most recent post, and write a comment about it. Make sure your comment is relate to their blog and not just an ad for your business. How you'll end up getting more traffic? Leave your blog or website in the comment You will not believe the traffic you can generate using this simple concept. Commenting on other home business blogs is simple and easy.

avatar

ο/η www.treefinance.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:15 πμ

When I say I tried all the not suitable ways to make money on the internet, I mean it. I did the blog with Adsense, tried Click Bank with digital info books, Amazon's affiliate, and many others. I assume as long as others were prospering at doing having results it was going to be easy for me to copy. I always knew I needed the adaptability and way of life that the Online business be able to provide but I was still working for others.

avatar

ο/η www.iutcfinance.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:16 πμ

The advantages of franchising to the franchisor are that franchisee has to buy license from the franchisor to run the franchise. To buy this license, the franchisee pays a heavy amount to the franchisor, and besides this, pays a monthly charge for keeping that name. Moreover, a franchised business can grow much faster than if the owner would be responsible to finance all the outlets. Also, the process would be cumbersome.

avatar

ο/η www.asianfinancegroup.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:17 πμ

With Multilevel marketing, there is an opportunity to make money with a lot of money upfront. You do not have to have a huge capital in order to begin. The key is to build a complex of people (which you can do efficiently if you go online) and sell the items. If they subscribe to you, you will be paid by the company. With this system, it is vital to have a very good skill in marketing in order to be successful.

avatar

ο/η www.riversourceinsurance.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:18 πμ

Have your medical history ready when applying for a life insurance policy, because waiting around can be a hassle for everyone. You know that they're going to request your medical history, and unless you've kept track of it yourself, the hospital's records system might take weeks or months to get it to you.

avatar

ο/η www.insurancelikeitshoulbe.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:18 πμ

Moreover, in addition to cargo insuranc coverage, there are more covers available that you should seriously consider when purchasing a motor truck cargo insurance policy. Refrigerator brake down, earned freight insurance, loading and unloading coverage, and theft coverage are a few to mention. However, it is up to you whether to add these additional optional coverage to your truck cargo insurance policy for a small portion of additional premium. Anyway, you need to make the selection carefully in order to maximize your scope of cover.

avatar

ο/η www.insurancehealthquote.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:19 πμ

You cannot trust any reckless car owner on the road. The advent of the internet has made car insurance a highly competitive market, and with so many companies out there, insurers are much less likely to take your credit history into account than they were in the past. With a low annual mileage, many elder residents will find they can save money on their car insurance by taking the time to do some comparison shopping and seeking out car insurers with these custom car insurance policies.

avatar

ο/η www.dautoinsurance.net έγραψε
στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 9:20 πμ

Middle East is a well known tourist destination for people from all over the world and since the number of people visiting different countries in the Middle East is increasing every year the demand of insurance is also increasing. Most of the people like to get insured while traveling to cover any mishap during the tour, like any medical emergency, or any problem with the luggage or the flight as insurance for traveling covers almost all such aspects while traveling.

avatar

ο/η tengloan.com έγραψε
στις Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015 7:48 πμ

We believe it is reasonable to express that people (business community) are gradually beginning slide aside to the joyful nature. Therefore rather than defeating aside about the typical drum, all of us believed we may take a moment away in order to reveal to you a few of the down and dirty resources as well as developments

avatar

ο/η francoise-grossetete.com έγραψε
στις Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015 7:50 πμ

Approximately more than 46% associated with on the internet Australians right now personal the cellular smartphone gadget. These types of numbers becoming cited within This summer 2011, We care state which through the 12 months finish it will likely be more than 50%.

avatar

ο/η http://www.tsbhsm.com έγραψε
στις Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015 7:52 πμ

It is actually evident in order to feel dismal and irritating when recently purchased technologies product can not work properly. Nevertheless, you can proceed with a few of the repairing tips by yourself to fix the problem. If things don't go nicely, it results in frustration as well as anger

avatar

ο/η npmedicalhome.com έγραψε
στις Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015 7:53 πμ

The title "Acai" is actually short using the Brazilian grape-like grow, the Acai Fruit. It's considered some kind of superfood through Brazilians (and increasing numbers of people around the planet) because of its higher antioxidant material and many other essential nutrition

avatar

ο/η sabz-buildings.com έγραψε
στις Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015 7:55 πμ

A clean and beautiful swimming pool in the backyard is a dream of owners. It is one such luxurious facilities where people make out time to relax. Not all the houses in your community have a pool and when you have one, maintaining its stunning look makes a wiser choice

avatar

ο/η homeinspectionreportsonline έγραψε
στις Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 1:35 μμ

A clean and beautiful swimming pool in the backyard is a dream of owners. It is one such luxurious facilities where people make out time to relax. Not all the houses in your community have a pool and when you have one,

avatar

ο/η careerhands έγραψε
στις Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 1:35 μμ

One of the best ways to standardise the look and feel of your business office is to give uniforms to all of your employees for daily wear. If you are thinking that uniforms are boring and drab, you have not researched them lately.

avatar

ο/η businessbankingsecret έγραψε
στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 2:17 μμ

The credit card market has steadily grown and it has radically transformed how consumers spend and made a major impact on businesses. Credit cards are representative of the varied spending habits of various homes and businesses in the current economy. businessbankingsecret

avatar

ο/η businessinsightstoday έγραψε
στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 2:19 μμ

Individuals use their credit cards for day-to-day spending. From buying groceries to making major purchases, credit cards provide a readily accessible and safe payment solution for consumers. Benefits such as purchase protection and prompt handling of attempted fraud are some of the reasons businessinsightstoday

avatar

ο/η homelandsecuritymarket έγραψε
στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 2:21 μμ

probably not going to ease into your new home if you don’t get along with the neighbors. Before putting in an offer, take some time to speak with the folks you’ll be living near. Get a sense of their values and priorities. homelandsecuritymarket

avatar

ο/η careerssurgery έγραψε
στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 2:23 μμ

Essay writing is something that takes a lot of time. You need to do a lot of research and devote a lot of your time to prepare a research paper. Today in this busy life, it is not possible careerssurgery

avatar

ο/η travelplansigns έγραψε
στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 2:24 μμ

Everybody must learn to sail. It is the similar as studying survival. Or gun protection. You might not utilize it all that often, however you know what to act when circumstances calls for it. The sailing is regarding self support in natural world. travelplansigns

avatar

ο/η travelplansigns έγραψε
στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 2:25 μμ

Everybody must learn to sail. It is the similar as studying survival. Or gun protection. You might not utilize it all that often, however you know what to act when circumstances calls for it. The sailing is regarding self support in natural world. travelplansigns

avatar

ο/η fashionflatirons έγραψε
στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 2:26 μμ

If you are to go in the fashion industry then merely being good looking is not going to be enough. You have to make sure that you look jaw dropping beautiful to have an added advantage and attract a lot of attention, and possibly get an instant opening too fashionflatirons

avatar

ο/η www.entertainmentheadlinenews.net έγραψε
στις Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 8:31 πμ

Certainly, you aren't required to look pretty far so that they can study a origins with Western outfit. Texas is the hotbed with revolution concerning rugged and regular wear, although a lot of it appeared to be a subtle regeneration with clothing accessories that will be fitting the life-style of the individuals in the following state.

avatar

ο/η www.eyecandyentertainment.net έγραψε
στις Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 8:31 πμ

If people reckon that escorts are those who're involved around providing love-making services alone with regard to their customers, they can be actually working with a wrong assumption about escorts.

avatar

ο/η www.constructionist.net έγραψε
στις Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 8:32 πμ

All of workers that are employed at height should discover training in completing this task safely. There are actually inherent risks involving working during height, in support of through training as well as provision of your appropriate wellbeing equipment do you ensure this injury and also accident will likely not occur.

avatar

ο/η www.bestdatingadviceformen.net έγραψε
στις Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 8:33 πμ

You do not have to provide any specific proof and also documents in order to reach with a escorts. The steps involved in booking for probably the greatest escorts available together with the agency around Toronto is already very straightforward. Just by getting a call to among the list of agency representative, it is rather easy if anyone is to e book for escorts within couple of seconds.

avatar

ο/η vashikaran mantra in hindi for men έγραψε
στις Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015 1:50 μμ

Pleasant short article. I believe it truly is valuable and exceptional posting. I love this type of post which kind of blog site. I have enjoyed it very much. Many thanks on your internet site.

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιο σας εδώ

Έχετε λογαριασμό στο Pathfinder;

Δέν επιτρέπεται η χρήση HTML tags για τα σχόλια αυτού του blog


Προφίλ

elenikyrieri 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Κανάρη 42-44 ΒΟΛΟΣ
Το προφίλ μου

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου είναι 7/θέσιο κι έχει 125 παιδιά και 16 εκπαιδευτικούς.Στεγάζεται στο παλαιότερο κτήριο του Βόλου και το 2013 γίνεται 100!

Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2012
ΚΔΤΤΠΠΣ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Αρχείο θεμάτων

Tags